do 25 sierpnia włącznie od 26 sierpnia do 15 września od 16 do 23 września
OSOBY DOROSŁE 45 zl 55 zł 70 zł
OSOBY W WIEKU 7-17 LAT 25 zł 30 zł 40 zł
DZIECI W WIEKU DO 6 LAT 10 zł 15 zł 20 zł
DRUGA TRASA (NP. ŻÓŁTA + ZIELONA) 10 zł 10 zł 10 zł

 

Opłatę wpisową należy wpłacić na konto: 16 1140 2004 0000 3902 5454 9459. Klub Imprez na Orientację "Zkompasem.pl" ul. Karpacka 11; 81-324 Gdynia.

W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko (nazwiska) Uczestników oraz nazwę Zespołu.

ZASADY ZWROTÓW OPŁATY WPISOWEJ:

Zawodnicy, którzy zgłoszą absencję do 25 sierpnia 2017- otrzymują zwrot w wysokości 80%. Zawodnicy, którzy poinformują o wycofaniu się do 15 września 2017– otrzymują zwrot w wysokości 50% wpłaconego wpisowego. Po tym terminie wpłacone wpisowe przepada na rzecz Organizatora. Prośby o zwrot wpłaconej opłaty wpisowej kierujemy drogą mailową na adres rajd@zkompasem.pl w tytule maila wpisując REZYGNACJA.

W ramach opłaty wpisowej Organizator zapewnia liczne świadczenia. Ich opis jest dostępny tutaj

W przypadku nieobecności na Dekoracji Zwycięzców ewentualna nagroda przepada. Organizator nie przechowuje nagród po Rajdzie ani nie przesyła ich.